Bağlantılar

ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Rekabet Kurumu

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim A.Ş

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü