Bağlantılar

ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Rekabet Kurumu

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim A.Ş

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi