Güncel Eğitimlerimiz

17-18 Nisan 2020 Enerji Hukuku Eğitimi 

17 Nisan 2020 Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Eğitimi