Links

ULUSAL KURUM ve KURULUŞLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu …
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı …
Rekabet Kurumu …
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı …
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü …
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü …
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü …
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü …
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü …
Elektrik Üretim A.Ş …
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. …
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü …
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı …
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi …
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü …
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü …
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü …
İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi …

ULUSLARARASI KURUM ve KURULUŞLAR

International Energy Agency …
World Bank …
ERRA-Energy Regulators Regional Association …
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) …
Office of Gas and Electricity Markets …
Council of European Energy Regulators (CEER) …
The European Regulators? Group for Electricity and Gas (ERGEG) …
European Association of Electricity Transmission System Operators (ETSO) …
European Network of Transmission System Operators For Electricity …
The European Federation of Energy Traders (EFET) …
Gas Infrastructure Europe (GTE) …
European Bank for Reconstruction and Development …
European Investment Bank …
Global Regulatory Network …
International Confederation of Energy Regulators (ICER) …
National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) …
World Energy Council …
International Energy Regulation Network (IERN) …
Florence School of Regulation …
American Gas Association …
U.S. Energy Information Administration …