Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Tarihinde Yapılacaktır

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararına göre; derneklerin Pandemi nedeniyle ertelenmiş durumdaki olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını hangi koşullar altında yapabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur. Dernekler tarafından kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili Dernek yönetimince her türlü tedbir alınarak genel kurul toplantılarının yapılabilmesine izin verilmiştir.

Bu durum neticesinde Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu, 10/03/2021 günü aldıkları karar ile 30/03/2021 tarihi Salı günü saat 14:00’da EPDK Konferans Salonunda aşağıdaki gündem maddelerine göre Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 06/04/2021 tarihi Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklamanın yapılması
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Divan Heyetinin oluşturulması
  4. Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası
  6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibrası
  7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
  8. Kapanış

Olağan Genel Kurulumuza  tüm üyelerimizin katılım sağlamalarını rica ederiz…

                                                                                                               Mehmet ERTÜRK

                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                         

Paylaş